Отворен јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2023. годину

У циљу унапређења и јачања пољопривредног сектора, стварања тржишно орјентисаних произвођача као и јачања њихове конкурентности, Центар за развој пољопривреде и села објавио је Јавни позив за додјелу подстицајних средстава, за све пољопривредне произвођаче са територије града Бања Лука.

Подстицајна средства за развој пољопривредне производње по овом позиву додјељиваће се за сљедеће видове пољопривредне производње:

 1. Грант средства за набавку сјемена, расада и минералног ђубрива за повртарску производњу;
 2. Суфинансирање набавке сортног сјемена стрних жита, кукуруза, ТДС-а и хељде и набавку вјештачког ђубрива
 3. Суфинансирање воћарске производње, противградне заштите и друге опреме
 4. Суфинансирање изградње нових објеката и набавке опреме за прераду у биљној производњи
 5. Суфинансирање производње у заштићеним просторима и пројекти РЦДП
 6. Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације
 7. Суфинансирање изградње нових објеката за узгој живвотиња
 8. Суфинансирање изградње објеката и набавке опреме за прераду у анималној производњи
 9. Суфинансирање изградње објеката и набавке опреме за производњу гљива
 10. Суфинансирање поправке и одржавања кориштених пољопривредних машина
 11. Суфинансирање трошкова за уговорени пласман у Крајишкој кући
 12. Премије за произведену – испоручену количину млијека
 13. Премије за пчелиња друштва
 14. Премије за производњу корнишона

 

Право на подстицајна средства за набавку материјала и опреме могу остварити пољопривредни произвођачи (физичка лица, самостални предузетници из области пољопривредне производње, привредна друштва, установе и пољопривредне задруге), који испуне услове дефинисане у Правилнику о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2023. годину.

Обрасци захтјева за пријаву на јавни позив и Правилник за 2023. годину  биће доступни на веб страницама Центра за развој пољопривреде и села и Града Бања Лука, а заинтересовани пољопривредници моћи ће преузети захтјеве и лично у просторијама Центра на адреси Војводе Момчила 10-16. Све додатне информације могу се добити путем позива на телефон број:051/433-622, 051/433-639, 051/433-621, 051/433-623.

Јавни позив је отворен од 26.04. до 25.05.2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати!

Комплетан текст Јавног позива, Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2023. годину и обрасце пријаве можете преузети у наставку:

Jавни позив за додјелу постицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији Града Бања Лука за 2023. годину 

Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2023. годину

Захтјев ВОЋЕ правна лица Б-1

Захтјев ВОЋЕ физичка лица А-1

Захтјев ГЉИВЕ правна лица Б-7

Захтјев ГЉИВЕ физичка лица А-7

Захтјев ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉ.МАШИНА, М

Захтјев МЕХАНИЗАЦИЈА правна лица, Б-4

Захтјев МЕХАНИЗАЦИЈА физичка лица, А-4

Захтјев ОПРЕМА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-2

Захтјев ОПРЕМА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-2

Захтјев ОБЈЕКТИ АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-5

Захтјев ОБЈЕКТИ АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-5

Захтјев ОПРЕМА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-6

Захтјев ОПРЕМА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-6

Захтјев ПЛАСТЕНИЦИ правна лица, Б-3

Захтјев ПЛАСТЕНИЦИ физичка лица, А-3

Захтјев СЈЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОВРТАРСТВО, С-1

Захтјев СОРТНО СЈЕМЕ, МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО ЗА РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ, С-2

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА МЛИЈЕКО, П -1

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА, П -2

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА КОРНИШОНЕ, П -3

Захтјев КРАЈИШКА КУЋА К-к