Пројекти

“Центар за развој пољопривреде и села” Бања Лука, као градска институција, активно је учествовао у изради нове Стратегије развоја Града Бања Лука у сегментима са фокусом на развој пољопривреде у руралном и урбаном подручју Града, за период 2018 – 2027. године.

 

Као носилац развојних активности унапређења пољопривредне производње, Центар врши анализе и континуирано ради на реализацији низа пројеката развоја пољопривреде на територији града, као што су: