Центар за развој пољопривреде и села

"Центар за развој пољопривреде и села” Бања Лука, основан од стране Града Бања Лука, је облик организације од посебног друштвеног интереса организован ради развоја и унапређења пољопривредне производње и обављања других дјелатности од општег интереса на руралном подручју Града Бања Лука.

Наша локација

Сједиште Центра је у Бањој Луци, у Улици Војводе Момчила 10, 12 и 16.

Осим у сједишту, дјелатност обавља и на локалитету Мањача, у оквиру комплекса “Развојно – едукативног центра “Мањача”, као и у Херцеговачкој кући смјештеној у бањалучком насељу Ханиште у Улици Браће Мажар и мајке Марије.

Јавни позиви

Актуелне мјере аграрне политике омогућавају пољопривредницима коришћење подстицајних средстава за подршку пољопривредној производњи.

Улога Центра за развој пољопривреде и села

Одржавање и рaзвoj пoљoприврeднe прoизвoдњeнa територији Грaдa Бања Лука до нивоа самоодрживости и профитабилности;

Пoдршкa пoљoприврeднoj дjeлaтнoсти крoз пласман средстава из буџета Града за пoдстицaje, субвeнциje, eдукaциje, друге мјере и пројекте усмјерене ка обезбјеђивању дохотка пољопривредних произвођача, повољнији животни стандард у руралном подручју, те активности у складу са Стратегијом развоја Града с циљем успостављања погодног привредног окружења и повећања обима и конкуретности пољопривредне производње.

previous arrow
next arrow
Slider

Актуелни подстицаји

Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину

Обавјештавамо Вас да је Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука расписао Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта

Прочитајте још »

Остале вијести

Ријеч директора

  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

Поштовани суграђани,

Пратећи нове трендове информисања јавности путем интернета, креирали смо веб-страницу, на којој ћете моћи наћи све неопходне информације о раду ове градске институције, актуелним подстицајима у области пољопривреде на подручју града Бања Лука и новим стандардима у пољопривреди. Циљ нам је да унаприједимо и ојачамо пољопривредни сектор, да активно доприносимо стварању тржишно оријентисаних пољопривредних произвођача и јачању њихове конкурентности.

 

Наша институција, путем својих служби, стоји вам на располагању и услузи за сва ваша питања, сугестије и приједлоге, помоћ при организацији сталних едукација пољопривредних произвођача и осмишљавању начина примјене нових технологија у пољопривредној производњи.

 

Свјесни чињенице да је здрав и развијен пољопривредни сектор кључ успјешног опоравка и развоја цјелокупне привреде Републике Српске настојаћемо предузети најефикасније мјере за развој поменутог сектора на локалном и регионалном нивоу.

РЕЦ Мањача

РAЗВOJНO – EДУКAТИВНИ ЦEНТAР „MAЊAЧA“

У циљу унaпрeђeњa и бржeг рaзвoja пoљoприврeднe прoизвoдњe, пoвeћaњa eфикaснoсти и квaлитeтa eдукaциje пoљoприврeдних прoизвoђaчa, учeникa и студeнaтa у пoљoприврeди зa прaктични диo oбукe и вjeжби.

Херцеговачка кућа

Херцеговачка кућа

“Херцеговачка кућа” је продавница домаћих производа из Херцеговине који су произведени на традиционалан начин. Пројекат отварања “Херцеговачке куће” у Бањалуци је резултат сарадње градова Бањалуке и Требиња, тј. “Центра за развој пољопривреде и села” Бањалука и “Аграрног фонда” Требиње.

Пројекти

Пројекти

“Центар за развој пољопривреде и села” Бања Лука, као градска институција, активно је учествовао у изради нове Стратегије развоја Града Бања Лука у сегментима са фокусом на развој пољопривреде у руралном и урбаном подручју Града, за период 2018 – 2027. године.