Историјат

“Центар за развој пољопривреде и села” Бања Лука је градска институција која је правни сљедбеник “Заједнице за развој и унапређење села” Општине Бања Лука основане 1974. године, “Општинског фонда за развој и унапређење села” основаног 1991. године и “Центра за развој и унапређење села” основаног 2003. године.

 

Одлуком Скупштине Града Бање Луке, број 07-013-167/17 од 15.03.2017. године, назив “Центар за развој и унапређење села” Бања Лука мијења се и гласи “Центар за развој пољопривреде и села” Бања Лука.

 

У децембру 2007. године извршено је усклађивање пословања Центра са Законом о систему јавних служби.

 

“Центар за развој пољопривреде и села” има својство правног лица, а надзор над његовим радом врше Скупштина и Градоначелник Града Бања Лука.

НАША АДРЕСА

Локација

Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000