РЕЈОНСКЕ ПИЈАЦЕ

Рејонске пијаце у мјесним заједницама руралног подручја града Бања Лука десет година уназад нису у функцији потреба пољопривредних произвођача и осталих становника руралног простора. Истима је од стране контролних инспекцијских органа издато рјешење о забрани рада због неиспуњавања основних санитарно-техничких услова у складу са Законом. Годинама прије тога су егзистирале потпуно неконтролисано и бесправно. Градско предузеће “Тржница- Бања Лука” и Земљорадничка задруга које су до тад управљале овим пијачним просторима нису више исказали интерес бављења овом дјелатношћу нити спремност инвестирања у исказане недостатке рејонских пијаца.

Због исказаних потреба пољопривредних произвођача, а у циљу унапређења живота на руралном простору и развоја пољопривредне производње која се на истом одвија, Центар за развој пољопривреде и села покренуо је иницијативу и израдио пројекат изградње и стављања у функцију рејонских пијаца на којима ће домаћи пољопривредници моћи пласирати своје производе, а исто тако и снабдјевати се производима других пољопривредних произвођача.

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука на три локалитета руралног подручја у мјесним заједницама Стричићи, Борковићи и Поткозарје ради на позиционирању и изради изведбених пројеката како би се у наредном временском периоду приступило реализацији истих кроз извођење потребних грађевинских радова, опремања и других активности неопходних за рад пијаца.