САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ДОГРАДЊА НОВИХ КАПАЦИТЕТА СТОЧНОГ ГРОБЉА

Изградња сточног гробља на локалитету Мањаче у склопу Развојно-едукативног центра подразумијева рјешавање дугогодишњег проблема и адекватан начин спрјечавања одлагања лешева животиња и загађења животне средине. Постојећи простор је потребно прилагодити у складу са прописаним и нешкодљивим уклањањем остатака угинулих животиња. Сточно гробље за одлагање лешева животиња је потребно системски уредити и одржавати како би се привремено ријешио проблем одлагања анималног отпада до изградње прерађивачких капацитета (кафилерија, палионица, итд.) што треба бити главни циљ у управљању анималним отпадом и нус-производима анималног поријекла.

Активности које се проводе на реализацији овог пројекта су: 

  • Израда техничке документације;
  • Грађевински радови (објекат за прихват лешева, објекат за вет-службу, дезобаријера, ограда);
  • Набавка опреме и средстава за укопавање у јаму гробницу животињских остатака;
  • Организација службе.