ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА ПСЕ, ПРИХВАТИЛИШТА И КАРАНТИНА ЗА ЖИВОТИЊЕ, И ФОРМИРАЊЕ ЗОО-ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ

Успостављање прихватилишта и карантина за животиње, азила за псе и зоо-хигијеничарске службе, ради адекватног збрињавања животиња, представља законску обавезу Града Бања Лука. Центар за развој пољопривреде и села је препознао потребу да због неконтролисаних кретања напуштених животиња и њиховог неадекватног збрињавања изради пројекат са циљем увођења реда у овој области, те је у склопу Развојно-едукативниг центра “Мањача” препознао и издвојио дио економског дворишта у коме би се привели намјени постојећи и изградили недостатни објекти за прихват свих врста незбринутих животиња на територији града Бања Луке. На овом локалитету који се налази у непосредној близини града и који је истовремено довољно дислоциран обезбједиће се сви услови неопходни за прихват, смјештај и пружање услуга исхране и здравствене заштите напуштених животиња у складу са законским и подзаконским прописима.

Успостављање зоо-хигијеничарске службе подразумијева опремање исте основним средствима и стручним кадровима неопходним за извршење свих активности код функционисања прихватилишта, карантина и азила.

Активности које се проводе на реализацији овог пројекта су:

  • Израда техничке документације;
  • Санација и адаптација објекта за прихват и смјештај;
  • Набавка опреме за прихватилиште и карантин;
  • Израда правилника о прихватилишту и карантину за животиње на РЕЦ-у;
  • Организовање зоо-хигијеничарске службе.