БАЗА ПОДАТАКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука је израдио софтвер који ће омогућити успостављање квалитетне базе података пољопривредних произвођача и њихових производа на подручју града Бања Луке. Упућен је позив свим пољопривредним произвођачима да се јаве у просторије Центра у циљу евидентирања података везаних за њихова пољопривредна газдинства. У бази података биће евидентирана имена и презимена носилаца газдинстава, њихове адресе, број ангажованих чланова домаћинства у пољопривредној производњи, површине земљишта на којој се обавља производња, вид производње којом се баве, објекти којима располажу, врста пољопривредног газдинства (комерцијално или некомерцијално), планирани радови за текућу годину, остварени приноси, и др.

Ови подаци су неопходни да би се могла стратешки планирати пољопривредна производња на подручју града Бања Луке. Циљ успостављања базе података је увођење реда у област пољопривреде и руралног развоја, онемогућавање малверзација и расипање буџетских средстава. Сви они који се не буду регистровалиу бази података неће моћи аплицирати на подстицајна средства које додјељује Центар за развој пољопривреде и села.

Значај овог пројекта је у томе што ћемо, по први пут, имати ажурирану базу података у којој ћемо знати кретања на сваком пољопривредном газдинству које се буде регистровало у ову базу. На тај начин Центар ће својим стручним дјеловањем моћи помоћи сваком газдинству понаособ. База података пољопривредних произвођача биће ажурирана периодично, на основу извјештаја које ће нам достављати пољопривредни произвођачи. На тај начин, Центар ће бити у прилици континуирано пратити рад на пољопривредним газдинствима, знати коме од њих је потребна помоћ уколико постоје негативни показатељи производње, знати ко од њих има проблема са сигурним пласманом производа и прерађевина.

Центар за развој пољопривреде и села је формирао Службу за испитивање тржишта – откуп и пласман пољопривредних производа која ће испитивати тржиште, пратити кретања цијена на тржишту и потребе за откупом и пласманом пољопривредних производа. Такође, ова служба ће бити у сталном контакту са удружењима произвођача, откупљивачима и другим овлаштеним институцијама из пољопривредног сектора и радиће на обезбјеђивању сигурног откупа и пласмана пољопривредних производа домаћих произвођача.

Мишљења смо да је ово јединствен софтвер на нашим просторима и да би се исти могаопримјењивати у свим локалним заједницама Републике Српске. На тај начин би Град Бања Лука и остали градови и општине Републике Српске могли размјењивати податке о показатељима развоја пољопривреде, а све у циљу унапређења постојеће међуопштинске сарадње и јачања пољопривредног сектора.