ГРАДСКА ТРЖНИЦА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА

Нова тржница домаћих производа је одговор на континуирану потребу пласмана пољопровредних производа домаће производње. Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука је, након анализа и састанака са пољопривредним произвођачима са подручја Града Бања Луке, евидентирао несигуран пласман и откуп пољопривредних производа и прерађевина као један од највећих проблема са којим се данас сусрећу домаћи произвођачи. Такође, тренутно у нашем граду не постоји простор гдје би исти могли у повољним условима излагати и продавати своје домаће производе.

Стога би тржница домаћих производа била значајна подршка пољопривредницима који ће имати гдје да уновче оно што су произвели, а истовремено би омогућила локалном становништву да купује провјерене домаће производе. Планирано је да на будућој тржници своје производе и прерађевине могу продавати само произвођачи са подручја града Бања Лука. Штандови и све друге услуге тржнице биће бесплатни за све пољопривредне произвођаче како би то смањење трошкова омогућило веће приходе домаћим произвођачима и утицало да цијене њихових производа буду доступније свим грађанима Бања Луке. На тржници ће се моћи пласирати пољопривредни производи пријављени у бази података Центра кроз извјештаје о оствареној производњи истих на газдинствима, а све у циљу онемогућавања препродаје и пласмана увозних производа.

У току је фаза обезбјеђивања урбанистичко-техничке документације за савремену тржницу пољопривредних производа у Бања Луци.