Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2018. годину

Усвојеним буџетом за 2018. годину,  за подстицаје у пољопривредној производњи одобрена су средства у износу од 900.000,00 КМ.  Одлуком о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину увећан је за 9.500,00 КМ, чиме  су укупна средства за ове намјене износила 909.500,00 КМ. Сходно одредбама Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне […]