Objava pregovaračkog postupka broj 1488/18

Objavu pregovaračkog postupka broj 1488/18 možete pogledati ovdje.