ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

На основу Статута Центра за развој и унапређење села Бања Лука, Управни одбор Центра донио је Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње . Овим Правилником утврђује се : намјена , услови и начин остваривања подстицаја, врста и висина подстицајних средстава, поступак одобравања и начин провођења надзора над употребом подстицајних […]

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње за 2017. годину

На основу Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње, Центар за развој пољопривреде и села расписује Јавни позив за дођелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње за 2017. годину. Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава  су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности […]