• Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000
  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

На основу Статута Центра за развој и унапређење села Бања Лука, Управни одбор Центра донио је Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње . Овим Правилником утврђује се : намјена , услови и начин остваривања подстицаја, врста и висина подстицајних средстава, поступак одобравања и начин провођења надзора над употребом подстицајних средстава, као и потребна документација.

ПРАВИЛНИК можете погледати ОВДЕ.

.