Завршена додјела подстицајних средстава

Центар за развој пољопривреде и села  ових дана приводи крају реализацију бројних активности  планираних програмом рада Центра, а које су усмјерене ка унапређењу пољопривредне производње на територији града Бања Лука.

У оквиру „Стратегије развоја града Бања Лука у периоду 2018-2027. година“ , под  програмом „Јачање конкурентности пољопривредних произвођача“,  дефинисана је мјера „Подстицаји за развој пољопривредне производње“ за чију је имплементацију задужен Центар за развој пољопривреде и села. Планирана финансијска издвајања за ову мјеру у 2019. години су износила  900.000 КМ.

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње за 2019. годину је објављен 01.04. и трајао је до 03.05.2019. године. Пријављено је укупно 374 кандидата, седамнаест кандидата је одустало а девет кандидата одбијено. Укупан број кандидата који су остварили подстицајна средства за развој пољопривредне производње у 2019. години је  348,  укупан износ пласираних средстава је 820.835,23 КМ, од којих је 678.534,07 КМ   додијељено за суфинансирање а 142.301,16 КМ  су премије.

Према Програму рада Центра за 2019. годину, у области биљне производње на Развојно едукативном центру Мањача,  завршена је јесења сјетва  на планираним површинама гдје је засијано 40 ha ражи, 7 ha пшенице и 9,5 ha тритикалеа. За прољетну сјетву планирана је сјетва кукуруза на површини од 40 ha и 20 ha травно- дјетелинске смјесе. За производњу кабасте хране за животиње, планирани принос одговара потребама постојећег сточног фонда уз могућност пласмана вишкова у производњи према индивидуалним пољопривредницима из руралног подручја града Бања Лука.

ИНфОРМАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПРОИЗВОЂАЧЕ

Још једном желимо истаћи важност регистрације пољопривредних произвођача, потенцијалних корисника подстицајних средстава за развој пољопривредне производње,  у базу података Центра за развој пољопривреде и села.

Позивамо све пољопривреднике да активно учествују у систему успостављања базе података и регистрације пољопривредника, обима и врсте властите производње на пољопривредном газдинству, чиме себи обезбјеђују услове за учешће у будућим јавним позивима за додјелу средстава у оквиру мјере подстицаја пољопривредне производње. Напомињемо, да пољопривредници који нису евидентирани у систему- бази података Центра, неће моћи остварити поменуте подстицаје.

За све пољопривредне произвођаче са територије града који су већ евидентирани у регистар пољопривредника, код којих је дошло до промјена у обиму или врсти производње, ради ефикаснијег праћења и планирања расподјеле средстава, молимо да нас благовремено обавјестите како би ажурирали податке.

За све информације о могућностима остваривања права на средства подстицаја у наредном периоду, обратите се у просторије Службе за планирање и развој Центра, на адреси Ул. Војводе Момчила 10 и 12.