Састанак министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске са представницима Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске г. Борис Пашалић се данас у просторијама министарства састао са представницима Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука.

На састанку је разговарано о актуелним темама из области пољопривреде и руралног развоја у граду Бања Луци.

Овом приликом директор Центра г. Драшко Илић је министра и његове сараднике упознао са свим активностима и пројектима које на територији града Бања Луке проводи ова градска институција. Разговарано је о пројектима које реализује Центар, а који се тичу збрињавања анималног отпада и бриге и заштите животиња у овој локалној заједници, као и пројектима који се реализују у циљу обезбјеђивања пласмана и сигурног откупа пољопривредних производа и прерађевина.

На састанку се говорило и о пословима које Центар за развој пољопривреде и села обавља на локалитету Мањача у оквиру Развојно-едукативног центра, о биљној и анималној производњи на овом производном добру, повећању сточног фонда, значају очувања аутохтоних животињских врста и о мјерама и другим активностима које се могу искористити за унапређење капацитета Развојно-едукативног центра “Мањача” и Центра за развој пољопривреде и села.

Г.Пашалић је истакао да ће Министарство пољопривреде, шумарства и воопривреде Републике Српске радо подржати ове перспективне пројекте и активности које проводи Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука, а све у циљу системске подршке развоја сектора пољопривреде и руралних подручја на територији града Бања Луке.