Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда -стручно усавршавање Анекс 2 дио Б,

можете погледати овдје.