Јавни позив за додјелу подстицајних средстава и премија

Центар за развој пољопривреде и села  расписује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње за 2018. годину.

Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење  и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и смањења стопе незапослености.

Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава  утврђује намјену, услове и начин  остваривања подстицаја, врсту и висину подстицајних средстава, поступак одобравања и начин провођења надзора над употребом подстицајних средстава, као и потребну документацију.

Овдје можете погледати Јавни позив и Правилник

за 2018. годину.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Службе за планирање и развој Центра или на телефоне:051/433-639 и 051/433-622.