Инфо сесија “EU4AGRI- Бесповратна средства за примарну пољопривредну производњу”

Агро Бизнис Сервис, у сарадњи са Иновационим центром Бања Лука, организује онлајн инфо сесију у вези јавног позива за подршку инвестицијама у примарној пољопривредној производњи у БиХ, с циљем постизања одрживе пољопривреде, контролисане употребе природних ресурса и увођења добрих пракси, те стварања нових и очувања постојећих радних мјеста. Укупно расположива средства по овом јавном позиву […]

Позив за достављање понуда – надзор и контрола алармног противпровалног система, техничко обезбјеђење објеката путем мобилних патрола и интервенција на дојаву о покушају провала

Позив за достављање понуда – надзор и контрола алармног противпровалног система, техничко обезбјеђење објеката путем мобилних патрола и интервенција на дојаву о покушају провала