Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме у анималној производњи у 2020. години – за правна лица