Позив пољопривредним произвођачима са територије Града Бања Лука за исказивање интереса за учешће у пројекту “Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини” (EU4AGRI)

Пројекат „Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини – ЕU4AGRI“ има за циљ модернизацију пољопривредно-прехрамбеног сектора и побољшање руралне економије кроз повећање конкурентности пољопривредне производње, послова и услуга. Пројекат проводе Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA). Укупна вриједност пројекта износи 20.25 милиона еура који финансира Европска унија са 20 милиона, а UNDP и CzDA са 250.000 еура.

У оквиру овог пројекта у току је Позив потенцијалним корисницима за исказивање интереса за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима, који се састоји од два одвојена лота:

Лот 1 – Диверзификација економских активности на газдинствима (подршка пољопривредним произвођачима за увођење нових извора прихода на газдинствима) и

Лот 2 – Диверзификација економских/социјалних активности у руралним подручјима (подршка унапређењу квалитета живота и крерање социјалног и пословног окружења које доприноси развоју руралних подручја).

Прихватљиви директни корисници подршке за диверзификацију економских активности на газдинствима (Лот 1) могу бити пољопривредна газдинства (физичка лица) и регистровани привредни субјекти (обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа).

Прихватљиви директни корисници подршке за диверзификацију економских/социјалних активности у руралним подручјима (Лот 2) су удружења и приватне установе или приватна предузећа.

Детаље јавног позива можете погледати на сљедећем линку:

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Позивамо све заинтересоване потенцијалне кориснике  да се јаве у Градску развојну агенцију Бања Лука (CIDEA),  у периоду од 9.00 до 14.00 часова, и то од 18. до 25. октобра 2022. године.

Више информација сви заинтересовани могу добити путем мејла: ivan.babic@cidea.org или путем контакт телефона број: 051/433-460.