Одлука за јавну набавку 1350/17

Одлуку за јавну набавку 1350/17 можете погледати овdе