Одлука о усвајању приједлога комисије за прерасподјелу средстава (реалокацију) – усвајању извјештаја комисије, односно прихватању бодовне (ранг) листе (број бодова и износ средстава) изабраних пројеката за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину