Објављен јавни позив за додјелу средстава за претварање пољопривредног земљишта

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука објавио је данас Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2022. годину. Основни циљ ове мјере је повећање ораничних површина и привођење земљишта култури.  Максимална средства која апликант може остварити утврђују се у висини до 60% од вриједности пројекта и не могу бити већа од 4.000 КМ по пројекту. Услове за остваривање права и додјелу средстава, као и потребну документацију детаљно можете погледати на датом линку ЈАВНИ ПОЗИВ.

Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе дефинисани су сви услови и начин додјеле средстава.

Напомињемо да изјаве дате у прилогу морају бити овјерене  у соби 16. Градске управе Бања Лука.

Јавни позив је отворен од 28.11. до 27.12.2022.године.

Све додатне информације можете добити у просторијама Центра (Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16.) или на телефоне: 051/433-639, 051/433-621 и 051/433-622.

ПРАВИЛНИК

ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријавни образац

Изјава Правна лица

Изјава Физичка лица