Обавјештење за све пољопривредне произвођаче са територије града Бања Луке

Поштовани,

Позивамо све произвођаче и носиоце пољопривредних газдинстава који се баве пољопривредном производњом на територији града Бања Луке да се евидентирају у бази података пољопривредних произвођача Центра за развој пољопривреде и села, односно да ажурирају податке о пољопривредној производњи којом се баве, најкасније до 15.05.2022.године .

Напомињемо да је Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука, у претходном периоду, успоставио базу података пољопривредних произвођача с циљем праћења промјена и кретања на пољопривредним газдинствима и стратешког планирања подршке пољопривредној производњи на територији града Бања Луке за сваку календарску годину. Евидентирањем и ажурирањем података у овој бази, пољопривредни произвођачи ће имати прилику да, захваљујући достављеним информацијама, активно учествују у изради Правилника о додјели подстицајних средстава у пољопривреди на територији града Бања Луке.

За регистрацију у базу података пољопривредних произвођача Центра за развој пољопривреде и села потребна је сљедећа документација (копије докумената):

  • Лична карта,
  • Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ),
  • Посједовни лист за земљиште у власништву,
  • Уговор о закупу земљишта (уколико постоји).

Пољопривредни произвођачи који су већ евидентирани у бази пољопривредних произвођача Центра потребно је да доставе потврду о регистрацији пољопривредног газдинства из АПИФ-а, са подацима о промјенама које су се десиле у њиховој производњи.

Пољопривредни произвођачи регистрацију могу извршити у просторијама Центра за развој пољопривреде и села, на адреси Војводе Момчила 10, 12 и 16, сваким радним даном у термину од 8.00 до 15.00 часова. Све додатне информације о регистрацији пољопривредних произвођача у бази података Центра за развој пољопривреде и села могу се добити путем сљедећих телефонских бројева: 051/433-623, 051/433-621 и 051/433-636.

Напомињемо да пољопривредни произвођачи који се не буду регистровали у бази података пољопривредних произвођача Центра за развој пољопривреде и села до 15.05.2022. године неће имати могућност да аплицирају на јавне позиве и остваре право на подстицајна средства Центра у 2022. години намјењена за подршку пољопривредној производњи на територији града Бања Луке.

С поштовањем,

Центар за развој пољопривреде и села
Бања Лука