Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину

Обавјештавамо Вас да је Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука расписао Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину.

Основни циљеви додјељивања средстава, прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе су повећање ораничних површина и привођење земљишта култури кроз мјере оспособљавања и уређења пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, лошијег квалитета или су неплодна, као и поправка и побољшање плодности земљишта, спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета и спровођење поступка комасације.

Јавни позив је отворен од 3. августа до 1. септембра 2020. године.

Комплетан текст Јавног позива, образац пријаве, образац изјаве, потребну документацију за пријаву на Јавни позив за правна лица и потребну документацију за пријаву на Јавни позив за физичка лица можете преузети у прилогу.