Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2024. годину

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука расписује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2024. годину.

Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и смањења стопе незапослености.

Подстицајна средства за развој пољопривредне производње по овом позиву додјељиваће се за сљедеће видове пољопривредне производње:

 1. Грант средства за набавку сјемена, расада и минералног ђубрива за повртарску производњу;
 2. Суфинансирање набавке сортног сјемена стрних жита, кукуруза, ТДС-а и хељде, набавку вјештачког ђубрива за ратарску производњу;
 3. Суфинансирање воћарске производње, противградне заштите и друге опреме;
 4. Суфинансирање изградње нових објеката и набавке опреме за прераду у биљној производњи;
 5. Суфинансирање производње у заштићеним просторима;
 6. Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације;
 7. Суфинансирање изградње нових објеката за узгој животиња;
 8. Суфинансирање изградње објеката и набавке опреме за прераду у анималној производњи;
 9. Суфинансирање трошкова за уговорени пласман производа у Крајишкој кући;
 10. Премије за произведену – испоручену количину млијека;
 11. Премије за пчелиња друштва;
 12. Премије за производњу корнишона.

 

Право на подстицајна средства за набавку материјала и опреме могу остварити пољопривредни произвођачи (физичка лица, самостални предузетници из области пољопривредне производње, привредна друштва, установе и пољопривредне задруге), а који испуњавају прописане услове.

Образац захтјева за пријаву на јавни позив биће доступан на веб-страници Центра за развој пољопривреде и села и Града Бања Лука, а заинтересовани пољопривредници моћи ће преузети захтјев и лично у просторијама Центра, на адреси Војводе Момчила 10,12 и 16.

Све додатне информације могу се добити у просторијама Центра, или путем позива на телефон број: 051/433-622, 051/433-639 и 051/433-621.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати!

Комплетан текст Јавног позива, Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2024. годину и обрасце пријаве можете преузети у наставку:

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2024. годину

Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2024. годину

Захтјев ПОВРТАРСТВО – СЈЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО И ЗАШТИТНА СРЕДСТВА, С-1

Захтјев РАТАРСТВО – СОРТНО СЈЕМЕ, ВЈЕШТАЧКО ЂУБРИВО И ХЕМ. ЗАШТИТНА СРЕДСТВА, С-2

Захтјев ВОЋЕ физичка лица, А-1

Захтјев ВОЋЕ правна лица, Б-1

Захтјев ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-2

Захтјев ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-2

Захтјев ПЛАСТЕНИЦИ физичка лица, А-3

Захтјев ПЛАСТЕНИЦИ правна лица, Б-3

Захтјев МЕХАНИЗАЦИЈА физичка лица, А-4

Захтјев МЕХАНИЗАЦИЈА правна лица, Б-4

Захтјев ОБЈЕКТИ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-5

Захтјев ОБЈЕКТИ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-5

Захтјев ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПРЕРАДУ АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-6

Захтјев ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-6

Захтјев KРАЈИШКА КУЋА, К

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА МЛИЈЕКО, П -1

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА, П -2

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА КОРНИШОНЕ, П -3