EU4Business: Позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру ублажавања негативног утицаја COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор

Поштовани,

Овим путем вас обавјештавамо да је Пројекат Европске уније EU4Business објавио јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава како би ублажио негативни утицај COVID-19 на пољопривредно- прехрамбени сектор у БиХ.

Јавни позив има сљедеће циљеве:

  • допринијети ублажавању негативног утицаја епидемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ;
  • оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора у БиХ;
  • подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште; и
  • промовисање праксе одрживог развоја укључујући боље управљање природним ресурсима и очување околиша и заштиту људи, првенствено радника или пољопривредника.

Прихватљиви подносиоци пријава за дођелу бесповратних средстава могу бити микро, мала и средња предузећа, обрти/предузетници и/или задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача које се баве:

  • производњом и/или откупом и/или складиштењем и/или пласманом свјежих пољопривредних и готових производа; или
  • производњом и/или откупом и прерадом, складиштењем и пласманом пољопривредно-прехрамбених производа.

Укупна расположива средства износе до 1.8 милиона КМ. Бесповратна средства по једној пријави могу износити од 50.000 КМ до 150.000 КМ (без ПДВ-а).

Крајњи рок за подношење пријава је сриједа, 3.јун 2020. године до 15.00.

Документацију можете преузети на сљедећој страници:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/javni-pozivi-/