Закључак број 1507/21 о обустављању поступка јавне набавке број 1317/21