Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинасирање производње у заштићеним просторима у 2020. години – за физичка лица