Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање производње у заштићеним просторима у 2020. години – за правна лица