Урбане тржнице: Објављена прелиминарна листа корисника продајних штандова

На званичној веб-страници Града Бања Луке данас је објављена прелиминарна листа корисника мобилних продајних штандова по пројекту „Урбане тржнице“, изабраних путем Јавног позива.

Поменуту објаву преносимо у цјелости:

Град Бања Лука обавјештава да је објављена прелиминарна листа корисника мобилних продајних штандова по пројекту „Урбане тржнице“, изабраних путем Јавног позива.

Након што је 23. фебруара окончан овај јавни позив, Комисија именована за избор крајњих корисника мобилних продајних штандова на територији града Бање Луке је разматрала и вредновала све пристигле пријаве по овом јавном позиву.

У складу са Јавним позивом, на резултате прелиминарне листе, потенцијални крајњи корисници могу уложити приговор, уз одговарајући доказ, у року од 3 дана од објаве прелиминарне листе на интернет страници Града.

Евентуални приговори могу се доставити поштом препоручено на адресу или у затвореној коверти на протокол Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука, на адреси Војводе Момчила 10, 12 и 16 Бања Лука, са назнаком „За Јавни позив за избор корисника тржишне инфраструктуре – мобилних продајних штандова на територији града Бања Лука“.

Све додатне информације могу се добити у просторијама Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука или на бројеве телефона 051/433-623, 051/433-636 сваким радним даном од 8.00-15.00 часова. Након разматрања евентуалних приговора, на интернет страници Града Бања Лука биће објављена коначна листа изабраних крајњих корисника.

Подсјећамо, Јавни позив објављен је у оквиру пројекта „Успостава нових визуелно атрактивних продајних мјеста за домаће произвођаче – Урбана тржница“, који реализује Град Бања Лука у оквиру пројекта EU4AGRl — подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у БиХ.

Према овом позиву, право на пријаву имали су пољопривредни произвођачи са територије града Бање Луке (физичка лица, самостални предузетници и привредна друштва из области пољопривредне производње) који се активно баве примарном пољопривредном производњом и прерадом пољопривредно-прехрамбених производа из области анималне производње (месне прерађевине, јаја, млијеко и млијечни производи, мед и други пчеларски производи) и биљне производње (воће и производи од воћа, поврће и производи од поврћа, житарице и млински производи, љекобиље и чајеви, гљиве).

Главна погодност за кориснике огледа се у могућности бесплатног кориштења ових продајних мјеста током првих 12 мјесеци, а дугорочно кориштење штандова биће омогућено по повлаштеним условима.

Прелиминарну листу можете преузети у наставку:

Прелиминарна листа – Урбане тржнице

Извор: Град Бања Лука