• Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000
  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

Санација и адаптација шталског простора на РЕЦ “Мањача”

Протеклих дана на РЕЦ „Мањача“ завршена је санација и адаптација шталског простора, која је била неопходна, у сврху побољшања и повећања капацитета за смјештај животиња. Ово је била прилика као и много пута до сада, да покажемо добру организацију, заједништво колектива, чијим је ангажовањем уз доста шале и анегдота постигнут видљив резултат. Сви трошкови санације и адаптације финансирани су из властитих средстава Центра.

IMG_5739IMG_5746IMG_5737IMG_5740IMG_5752