Продужен рок за пријаве за субвенције пољопривредницима

Продужен је рок за доставу пријава на Јавни позив за дођелу средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину, који је расписао Центар за развој пољопривреде и села.

Тако се заинтересовани пољопривредници за ове субвенције могу пријавити до 13. октобра 2017. године. Остале одредбе Јавног позива остају исте.