• Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000
  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

Позив за достављање понуде за јавну набавку услуга: давање правних савјета и пружање правне помоћи у вези са индиректним порезима

Позив за достављање понуде за јавну набавку услуга: давање правних савјета и пружање правне помоћи у вези са индиректним порезима, прочитајте више