Позив за достављање понуде за јавну набавку услуга: давање правних савјета и пружање правне помоћи у вези са индиректним порезима

Позив за достављање понуде за јавну набавку услуга: давање правних савјета и пружање правне помоћи у вези са индиректним порезима, прочитајте више