Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга – правне (адвокатске) услуге

Позив за достављање понуда за наведену јавну набавку можете погледати овде.