Позив за достављање понуда – вршење услуга физичког осигурања-обезбјеђења ТРЦ “Мањача” језеро