Позив за достављање понуда – Услуге физичког осигурања- обезбјеђења Туристичко-рекреативног центра “Мањача” језеро