• Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000
  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

Позив за достављање понуда – набавка правних (адвокатских) услуга

Предмет јавне набавке су услуге правног савјетовања и заступања – ангажовање  пуномоћника (адвоката) у вези са индиректним порезима: сачињавање правних лијекова на Рјешења управе за индиректно опорезивање, који се води пред управом за индиректно опорезивање и заступање  и савјетовање у прекршајном поступку по основу индиректних пореза, у складу са техничком спецификацијом и осталим траженим условима/ захтјевима назначеним у тендерској документацији. Комплетну тендерску документацију  можете погледати  овде.