• Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000
  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

План јавних набавки Центра за развој пољопривреде и села за 2018. годину

У складу са чланом 17. став (2) Закона и јавним набавкама (“Службени гласник БиХ” број 39/14), уговорни орган  на својој интернет страници објављује план набавки  чија је  вриједност већа од вриједности утврђених у члану 14. став (1) Закона.

План ЈН 2018