Одлука о покретању поступка набавке услуге правног посредовања и заступања које су изузете од примјене Закона о јавним набавкама БиХ, одлука број 668/23