Одлука о покретању поступка набавке услуга правног посредовања и заступања које су изузете од примјене одредаба Закона о јавним набавкама БиХ