Одлука о измјени плана јавних набавки за 2019.годину