Обавјештење за пољопривредне произвођаче: У оквиру пројекта “ЕU4AGRI” објављен јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру увођењу стандарда и сертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи

У оквиру пројекта “EU4AGRI”, који финансира Европска унија, објављен је трећи циклус Јавног позива за мјеру подршке увођењу стандарда и сертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи.

Кроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше сертификацију својих производа, услуга и производних процеса. Циљ овог јавног позива је јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређење квалитета, хигијене, сљедивости и сигурности хране, повећање конкурентности и олакшавање приступа тржиштима.

Укупна расположива средства за подршку увођења стандарда/система контроле квалитета и сертификацији у пољопривредној производњи (за све циклусе/јавне позиве) износе до 1.000.000 КМ.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 5.000 KM до 50.000 KM и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова.

На овај јавни позив могу се пријавити:

микро, мала и средња предузећа и која се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,

• обрти/предузетници и задруге које се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,

• удружења која окупљају искључиво произвођаче/прерађиваче пољопривредних производа за људску исхрану. (Удружења су прихватљив подносилац пријаве само у случају ако се пројектни приједлог односи на увођење ознаке географског поријекла (ZOP, ZOGP,GTS)).

За подршку увођењу стандарда и сертификацију у пољопривредно-прехрамбеној производњи прихватљиви су сви пројекти који се искључиво односе на увођење стандарда и сертификацију за процесе и/или производе који су намијењени људској прехрани.

Пријаве на овај јавни позив се могу поднијети до 30. децембра 2022. године у 15.00 часова.

Детаље јавног позива можете погледати на сљедећем линку:

OTVOREN TREĆI CIKLUS: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji