Обавјештење за грађане Града Бања Луке о активностима Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука

Поштовани грађани,

Обавјештавамо Вас да је Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука, због новонастале ситуације изазване пандемијом вируса корона и на основу препоруке Градског штаба за ванредне ситуације, приступио сљедећим активностима:

  1. Израђен је приједлог новог Програма рада ове градске институције за 2020. годину у дијелу који се односи на додјелу подстицаја за развој и подршку пољопривредној производњи на подручју града Бања Луке,
  2. Припремљен је нови Правилник о расподјели подстицајних средстава за 2020. годину који ће бити послат на одобрење Градоначелнику Града Бања Луке.

Такође вас обавјештавамо да Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука, исто тако, континуирано комуницира са свим пољопривредним произвођачима на територији града у циљу што квалитетније информисаности о њиховом пословању. Тим путем, констатовали смо сву проблематику са којом се тренутно домаћи произвођачи сусрећу, а она се односи на сљедеће:

– Домаћи пољопривредни произвођачи имају велике проблеме због ограниченог кретања лица старијих од 65 година и немогућности одласка у набавке потребне за њихова газдинства;

– Произвођачи који се баве производњом у сточарству исказују проблем пласмана јагњади, телади и јунади које, због нерада сточних пијаца и непостојања откупних станица, немају гдје пласирати;

– Због затварања Тржнице и многих других продајних мјеста, која не раде због тренутне ситуације, домаћи произвођачи имају проблем пласмана повртларских производа и прерађевина од млијека и меса.

Због претходно исказаних проблема Центар је позвао све субјекте којима је одобрен рад и који се баве продајом ових производа у граду Бања Лука (мега центри, маркети, итд.) да, преко управе Центра, успоставе контакте са домаћим произвођачима и да им помогну у пласману поменутих роба. Напомињемо да ће се на тај начин у овом кризном периоду дати значајна подршка овој привредној дјелатности.

Обавјештавамо вас и да смо, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, протеклих дана и закључно са данашњим датумом провели активности везане за додјелу 450 сјеменских пакета одобрених од стране поменутог министарства, а усмјерених према социјално угроженим категоријама: вишечланим породицама, породицама без редовних примања, самохраним родитељима, примаоцима социјалне помоћи и другим рањивим категоријама, и да је сачињен списак који је прослијеђен ресорном министарству. Од дана објаве овог јавног позива па све до данас пријавило се више од 700 суграђана који су заинтересовани за додјелу сјеменских пакета. Због ограниченог броја сјеменских пакета (одобрених 450 пакета) евидентно је да ће недостајати око 300 пакета за све пријављене грађане.

За све оне заинтересоване грађане којима овим пројектом ресорног министарства неће бити додјељени сјеменски пакети Центар ће настојати да, из својих средстава планираних за подстицаје, обезбједи недостатне пакете, а све у складу са сопственим могућностима и надлежностима.

Такође, обавјештавамо Вас да, без обзира на новонасталу ситуацију, Центар у складу са својим динамичким планом изводи радове на санацији и адаптацији објеката „Крајишка кућа“ који ће након завршетка радова и опремања бити отворен, а у којој ће грађани града Бања Луке моћи да се снабдију квалитетним прехрамбеним производима произведеним од стране наших домаћих пољопривредних произвођача – прерађивача.

Када је ријеч о Развојно-едукативном центру “Мањача“, обавјештавамо Вас да се радници Центра 24 сата баве редовном анималном производњом, производњом млијека и да су ангажовани на пољопривредним површинама, тренутно радећи прихрану засијаних пољопривредних површина под културама (пшеница, раж, тритикале и др.).  Напомињемо да се и увелико припрема земљиште за прољетњу сјетву кукуруза, зоби, ТДС-травно дјетелинске смјесе и повртларских култура. 

Менаџмент Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука је покренуо велику медијску кампању преко средстава јавног информисања (електронских и писаних медија) и путем директних контактата са пољопривредним произвођачима и грађанима, а све у циљу апеловања да се на што већим пољопривредним површинама на подручју града Бања Луке у 2020. години изврши прољетна сјетва у ратарској и повртларској производњи и да се обезбједе што веће количине хране.

Такође, обавјештавамо вас да смо, у сарадњи са савјетима мјесних заједница, затражили да се Центру за развој пољопривреде и села пријаве сви они који имају пољопривредну механизацију како бисмо их могли ангажовати за пружање услуге (орање, тањирање, брнање и сјетву) грађанима који искажу интерес, а немају властиту пољопривредну механизацију.

У наредном временском периоду Центар ће Вас редовно обавјештавати о свим својим активностима и активно ће давати подршку овој привредној дјелатности и домаћим пољопривредним произвођачима.