Јавни позив за дођелу средстава прикупљених по основу промјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину.

Центар за развој пољопривреде и села  расписује Јавни позив за дођелу средстава прикупљених по основу промјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину.

Ова средства су намјењена за :

  1. Оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена која су лошијег квалитета или су неплодна;
  2. Поправка и побољшање плодности земљишта;
  3. Спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног  земљишта слабијег квалитета;
  4. Спровођење поступка комасације.

Сви кандидати који  испуне услове прописане Правилником о распођели  средстава  прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину ће бити бодовани и рангирани, а средства ће дођељивати до расположивог износа, у складу са поменутим Правилником.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана последњег објављивања.

Све детаљне информације можете прочитати овде ПравилникЈавни позив