Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2022. годину

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука расписује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2022. годину.

Образац захтјева за пријаву на јавни позив свим заинтересованим пољопривредницима биће доступан у просторијама Центра за развој пољопривреде и села на адреси Војводе Момчила 10-16, као и на веб-страници Центра и Града Бања Лука, а јавни позив је отворен у наредних 30 дана.

Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних произвођача, јачање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.

Подстицајна средства за развој пољопривредне производње по овом позиву додјељиваће се за сљедеће видове пољопривредне производње:

 1. Грант средства за набавку сјемена, расада и минералног ђубрива за повртарску производњу,
 2. Суфинансирање набавке сортног сјемена стрних жита, кукуруза, ТДС-а и хељде, набавку вјештачког ђубрива и хемијских заштитних средстава за ратарску производњу,
 3. Суфинансирање воћарске производње, противградне заштите и друге опреме,
 4. Суфинансирање набавке опреме за прераду у биљној производњи,
 5. Суфинансирање производње у заштићеним просторима и пројекти РЦДП,
 6. Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације,
 7. Суфинансирање изградње објеката за узгој животиња,
 8. Суфинансирање набавке опреме и изградњу објеката за прераду у анималној производњи,
 9. Суфинансирање изградње објеката и набавке опреме за производњу гљива,
 10. Суфинансирање поправке и одржавања кориштених пољопривредних машина,
 11. Суфинансирање трошкова контроле квалитета, брендирање, декларисање и сертификацију органских производа за уговорени пласман у Крајишкој кући,
 12. Премије за произведену – испоручену количину млијека,
 13. Премије за пчелиња друштва,
 14. Премије за производњу корнишона.

 

Право на подстицајна средства за набавку материјала и опреме могу остварити пољопривредни произвођачи (физичка лица, самостални предузетници из области пољопривредне производње, привредна друштва, установе и пољопривредне задруге), а који испуњавају прописане услове.

Све додатне информације могу се добити у просторијама Центра за развој пољопривреде и села, као и путем позива на бројеве телефона: 051/433-622, 051/433-639, 051/433-621.

Комплетан текст Јавног позива, Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2022. годину и обрасце пријаве можете преузети у наставку:

Jавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2022. годину

Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука за 2022. годину

Захтјев ВОЋЕ правна лица, Б-1

Захтјев ВОЋЕ физичка лица, А-1

Захтјев ГЉИВЕ правна лица, Б-7

Захтјев ГЉИВЕ физичка лица, А-7

Захтјев KРАЈИШКА КУЋА, К-к

Захтјев ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КОРИШТЕНИХ ПОЉ. МАШИНА, М

Захтјев МЕХАНИЗАЦИЈА правна лица, Б-4

Захтјев МЕХАНИЗАЦИЈА физичка лица, А-4

Захтјев ОПРЕМА ЗА ПРЕРАДУ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ правна лица, Б-2

Захтјев ОПРЕМА ЗА ПРЕРАДУ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ физичка лица, А-2

Захтјев ОПРЕМА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА правна лица, Б-6

Захтјев ОПРЕМА АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА физичка лица, А-6

Захтјев ОБЈЕКТИ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА правна лица, Б-5

Захтјев ОБЈЕКТИ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА физичка лица, А-5

Захтјев ПЛАСТЕНИЦИ правна лица, Б-3

Захтјев ПЛАСТЕНИЦИ физичка лица, А-3

Захтјев СЈЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОВРТАРСТВО, С-1

Захтјев СОРТНО СЈЕМЕ, ВЈЕШТАЧКО ЂУБРИВО ЗА РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ, С-2

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА МЛИЈЕКО, П-1

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА, П-2

Захтјев ПРЕМИЈЕ ЗА КОРНИШОНЕ, П-3