Информација о току додјеле средстава за развој пољопривредне производње за 2020. годину

На јавни позив за субвенције и премије намијењене за суфинансирање пројеката и мјера у пољопривредној производњи на територији града Бања Луке за 2020. годину, у вриједности од око милион КМ, пристигло је рекордних 1.412 пријава.

Трећина пријава, тачније 572 пријаве, су се односиле на додјелу субвенција за набавку сјемена, расада повртарских култура, минералног ђубрива и заштитних средстава за повртарску производњу. Обезбјеђивањем средстава за ову намјену Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука је дао допринос ублажавању економских посљедица епидемиолошке кризе и, овим путем, подстакао локално становништво да засије што више слободних пољопривредних површина.

У току су активности на реализацији рефундација за ову врсту подстицаја. По завршетку ових активности, Центар ра развој пољопривреде и села ће наставити са разматрањем преосталих захтјева како је и предвиђено динамиком и роковима дефинисаним у Правилнику о условима и начину суфинансирања пољопривреде на територији града Бања Луке у 2020. години.

За остале видове пољопривредне производње пријављено је:

Суфинансирање биљне производње:

  • за набавку сјемена стрних жита кукуруза, ТДС-а и хељде, набавку вјештачког ђубрива и хемијских заштитних средстава за ратарску производњу – 441 кандидат,
  • за набавку пластеника – 3 кандидата;

Суфинасирање набавке нове пољопривредне механизације:

  • за набавку крупне механизације – 71 кандидат,
  • за набавку ситне механизације – 30 кандидат;

Суфинансирање набавке опреме у анималној производњи: 26 кандидата;

Суфинасирање трошкова анализа, сертификације, декларисања и брендирања за пласман производа у “Крајишкој кући”: 18 кандидата;

Суфинансирање “start up” пакета – пројекат програма развоја конкурентности (RCDP): 6 кандидата;

Премије:

  • за одгој приплодних јуница – 83 кандиддата,
  • за пчелиња друштва – 162 кандидата.

Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, јачање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.