Информација о реализацији пројекта – “Пројекат пластеника Бања Лука 2”

На основу Споразума потписаног  између Центра за развој пољопривреде и села, у име града Бања Луке, и хуманитарне организације “Muslim Aid” Сарајево (Споразум Пројекат пластеника Бањалука 2), број. 192/20 од 13.05.2020. године и бр. 109/29 од 23.06.2020. године, а у циљу провођења и реализације Пројекта под називом „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз пластеничку производњу поврћа у пластеницима“ на подручју града Бања Луке, Центар је расписао Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2  са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту.

Јавни позив је био отворен 15 дана, односно до 02.11.2020. године, а на који се одазвало 29 кандидата. Комисија за додјелу пластеника са пратећом опремом у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ за град Бањалуку у 2020. години, именована Рјешењем директора Центра за развој пољопривреде и села број: 1916/20 од 12.11.2020. године, извршила је обилазак свих пријављених кандидата. У периоду од 19.11. до 25.11.2020. комисија је извршила провјеру испуњености услова и бодовање пријављених кандидата.

У складу са одредбама члана 8. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у наведеном Пројекту, Комисија је сачинила листу кандидата, те на основу утврђених критеријума за бодовање предложила листу од 20 корисника који испуњавају услове и критеријуме наведеног Правилника.

На основу Одлуке о прихватању ранг листе кандидата за додјелу пластеника „Пројекат пластеници Бања Лука 2“ број 2001-1/20 –О, од 27.11.2020. године, а након потписивање трипартитног уговора о суфинансирању пластеника чија вриједност износи 2.739 КМ по једном пластенику, инсталирани су пластеници са пратећом опремом на двадесет локација на територији града.

Укупан износ средстава за финансирање 40% учешћа за 20 одабраних корисника износи 21.912 КМ,  а што је планирано из средстава подстицаја од стране Града. Идентичан износ обезбјеђен је и од стране хуманитарне организације кроз пројекат, а 20% (547,80 КМ), обезбједили су сваки од двадесет крајњих корисника.

Код свих двадесет корисника је поред инсталације пластеника са пратећом опремом  достављен и материјал за садњу и сјеме, зимски расад, а у наредном периоду се очекује садња.