Позив за достављање понуда – надзор и контрола алармног противпровалног система, техничко обезбјеђење објеката путем мобилних патрола и интервенција на дојаву о покушају провала

Позив за достављање понуда – надзор и контрола алармног противпровалног система, техничко обезбјеђење објеката путем мобилних патрола и интервенција на дојаву о покушају провала

Позив за достављање понуда – надзор и контрола алармног противпровалног система, техничко обезбјеђење објеката путем мобилних патрола и интервенција на дојаву о покушају провала

Позив за достављање понуда – надзор и контрола алармног противпровалног система, техничко обезбјеђење објеката путем мобилних патрола и интервенција на дојаву о покушају провала

Позив за доставу понуда – Анекс 2

Позив за достављање понуда путем посебног поступка за набавку услуга- систематског прегледа запослених у Центру за развој пољопривреде и села Позив можете прочитати ОВДЈЕ.

Позив за достављање понуда – набавка правних (адвокатских) услуга

Предмет јавне набавке су услуге правног савјетовања и заступања – ангажовање  пуномоћника (адвоката) у вези са индиректним порезима: сачињавање правних лијекова на Рјешења управе за индиректно опорезивање, који се води пред управом за индиректно опорезивање и заступање  и савјетовање у прекршајном поступку по основу индиректних пореза, у складу са техничком спецификацијом и осталим траженим условима/ […]