Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину

     Право на остваривање подстицајних средстава имају пољопривредни произвођачи (физичка лица, предузетници, привредна друштва и пољопривредне задруге), који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у, као носиоци комерцијалних или некомерцијалних газдинстава, УЗ УСЛОВ да имају пребивалиште/ сједиште на подручју града Бања Лука, да је и мјесто организоване пољопривредне производње на подручју Града, да им […]

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Правилник 2019.године

Обавјештавамо све пољопривредне произвођаче  да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС објавило Правилник о условима и начину оствариваља новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2019. годину. Правилник можете погледати ОВДЈЕ.

ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

На основу Статута Центра за развој и унапређење села Бања Лука, Управни одбор Центра донио је Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње . Овим Правилником утврђује се : намјена , услови и начин остваривања подстицаја, врста и висина подстицајних средстава, поступак одобравања и начин провођења надзора над употребом подстицајних […]

Усвојен Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2016. годину

Дана 03.03.2016. године одржана је  43. сједница Скупштине града Бања Лука  на којој су одборници Скупштине  усвојили  Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2016. годину. Садржај Правилника  можете прочитати овдје